Tirsdag 18.mars inviterte Stav Kjøre – og Rideklubb til temakveld med Trine Bøhnsdalen. Trine er både journalist og fotograf, men er kanskje mest kjent for sin hestehåndtering, og mange mener at hun er Norges svar på Buck Brannaman.

40 hestefolk fra fjern og nær samlet seg i Havrebua på Stavsplassen, for å få et lite innblikk i tankene og arbeidsmetodene til Trine.

Temaet for denne kvelden var ”Hvordan vi kan forstå hesten på en best mulig måte”.

Kvelden startet med en kort presentasjon av Trine og hennes samboer Jon-Anders, og stallen de driver i Nittedal – Stall Gaustad. Der har de sine egne hester, samt noen hester i oppstalling. De tar også imot hester til ”Boot-camp”, der de får inn hester som trenger litt ekstra trening på spesifikke ting. Det kan være hester som ikke respekterer menneskers ”boble”, hester som er usikre på tur eller som er vanskelige å sko.

Etter presentasjonen gikk hun over til å fortelle litt om hvordan hun har fått all den kunnskapen og erfaringen hun har opparbeidet seg, tross sin unge alder. Fra hun var 19 år har Trine reist rundt i verden (hovedsakelig Amerika og Australia) for å lære av erfarne hestefolk. Hun har også hatt gleden av å være med på kurs med de store navnene innen hestehåndtering – slik som Buck Brannaman og Ray Hunt. Trine har også jobbet på kvegfarm og diverse hestegårder, hvor hun fikk mulighet for å jobbe med også ville hester som overhodet ikke var vant til håndtering fra menneskehender.

Trine starter med å fortelle at hester er like som art, men som individ veldig ulike. Det er viktig å lese hesten sin og finne ut hvilke behov den enkelte har. Noen liker å få dekkenet på i boksen, mens andre helst vil ha det på når de står på gangen. Ved å kjenne hestene godt, kan man finne løsninger på bråkete stallsituasjoner og få en mer harmonisk hest.

Videre snakket Trine om hestens instinkter og hvordan vi kan bruke dem i trening. Her var det da fokus på at hestene er flokkdyr og at de trives best sammen og lærer av hverandre. En hest som er stresset kan bli roligere av å gå sammen med en hest som tar livet med ro. Hester er også fluktdyr, og hos noen hester er dette veldig dominerende i deres atferd. På denne type hester kan bevegelse hjelpe for alt stresset de samler opp i kroppen.

Noe som kanskje ikke faller helt i god jord hos mange hesteeiere, er at noen av hestens adferdsproblemer faktisk kan skyldes eieren… Trine stiller spørsmålet: ”Hvordan har hesten det sammen med deg?” Er du stresset, glad, tris, deprimert, sint ?? Hvordan påvirker dette hesten din?

Mange kjenner seg kanskje igjen i at hesten oppfører seg annerledes på stevneplassen enn den gjør hjemme. Den spenner seg, går dårlig frem eller løper hele tiden… Hvordan er ditt spenningsnivå på stevner? Er du nervøs? Kjenner hesten det? Hestene kommuniserer gjennom kroppsspråk og er en mester til å lese oss. De er også veldig observante på sinnsstemninger og blir preget av våre energier. De hestene som utfordrer oss, er de vi lærer mest av. Det er de som får oss til å tenke alternative løsninger.

I vår travle hverdag, skal tiden i stallen også inn på et allerede velfylt tidsskjema. Vi har et par timer i døgnet vi skal bruke der og da skal vi trene, stelle hest og utstyr og helst ha en veldig god treningsøkt. Trine stiller igjen spørsmålet: ” Når hang du sist sammen med hesten din?” Hvor ofte har vi tid til bare å være sammen med den, observere den på beite og bare gjøre ingenting sammen? En dag uten at vi krever noe av den og bare er kompis? Hun mener at dette er viktig for å skape en god relasjon til dyret, og sier i den sammenheng at hun nok kjenner alle hestene i sin stall bedre enn mange av eierne gjør. Hun er i stallen det meste av dagen og er sammen med dem i forskjellige situasjoner som foring, inn/utslipp og lignende. På den måten ser hun også hvordan de reagerer i ulike situasjoner.

Trine stiller mange spørsmål til sitt publikum – spørsmål som skal få oss til å tenke og være med tilstede i vårt nærvær til hesten.

-Har du en boble? ( et avgrenset område rundt deg som hesten ikke får trenge inn i)

-Er du konsekvent? Eller lar du hesten få lov den ene dagen og ikke dagen etter?

-Hvor ofte ”trener” du?

-Er du klar og tydelig?

-Har du en tydelig plan?

-Hvordan får du hesten til å føle seg?

Du skal få hesten til å føle seg som en vinner!! Det vil si at du bør avslutte økten med noe hesten kan og som den liker å gjøre. Positiv forsterkning er også viktig, ved å gi hesten ros når den har forstått hva du ville. Og hvis ting ikke fungerer – ikke vær redd for å endre. Du taper ingen ”kamp”. Hesten står ikke i boksen sin og planlegger at den skal være ukonsentrert og negativ. Den handler ut ifra tidligere erfaringer, og det er vår jobb å få den til å forstå og gjøre treningen lystbetont.

Sist men ikke minst! Ikke sammenlign hesten din med alle andre hester. Tenk på at du skal gjøre den hesten du har, så god som den kan bli.

Etter at Trine hadde gitt oss mye å tenke på, gikk vi inn i Hippodromen for å se henne arbeide med et par hester.

Den første hesten var en litt sky og skvetten islandshoppe, som reagerte kraftig på berøring på kropp og bein. Trine jobbet med henne med en lang pisk med pose på – slik at hun kunne ta på hesten på avstand og få henne til å slappe av under berøring. Filosofien under håndtering er den samme som under ridning – med press og ettergift. Når hesten responderer som ønsket, fjernes presset. Trine gjør oss også oppmerksomme på at det er viktig å ta hestene ut av komfortsonen, slik at hesten blir gode erfaringer rikere og det skjer en utvikling. Ut av komfortsonen og så inn igjen. På den måten vil man oppleve at sonen blir større og større, etter hvert som hesten venner seg til nye ting.

Neste hest var en stor Holsteinerhoppe som sliter litt med det samme som islandshesten – ved at den er litt skvetten og har behov for kontroll på det som er rundt den. Trine jobber også her på samme måte, nettopp for å vise hvordan samme metode kan utarte seg forskjellig på to forskjellige hester. Hun tok ikke tak i hestens konkrete problemer, men viste hvordan hun ville ha jobbet med nye hester og hvordan de responderer på treningsmetoden.

Alt i alt kan vi si at det var en særdeles vellykket kveld, med mange fornøyde kursdeltakere. Vi fikk vel litt å tenke på alle sammen og ikke minst frisket opp litt gammel, glemt kunnskap. Noe som sitter igjen hos mange, er viktigheten av å være både fysisk og psykisk tilstede når man holder på med hesten. Det er utrolig viktig å tenke på at hesten skal være en kollega og en samarbeidspartner og at hestene er samarbeidsvillige av natur. Vi må få den til å ønske å være sammen med oss, og ikke bare ta det for gitt at den vil.

Tusen takk til Trine Bøhnsdalen for at du ville dele litt av din kunnskap med oss og tusen takk til alle som møtte opp og var med på å gjøre kvelden så bra som den ble!!